fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Öra polku Innerörat
klass 1

Innerörat, sisäkorva, inner ear

Innerörat (labyrinten) består av hinnsnäckan (ductus cochlearis) och balansorganet. Sinnescellerna för ljud ligger i hinnsnäckan och sinnescellerna för balans ligger i balansorganet. Både ductus cochlearis och balansorganet bildar ett system av kanaler med tunna väggar (hinnlabyrinten = labyrinthus membranaceus) inne i små hålrum i tinningsbenet, som kallas benlabyrinten (labyrinthus osseus). Kanalsystemet är fyllt av vätska, endolymfa. Benlabyrinten är fylld en annan vätska, perilymfa. Den del av benlabyrinten där ductus cochelaris är lokaliserad kallas cochlea (öronsnäckan). Svängningar i mellanörats ben, förorsakade av ljudvågor, överförs till ductus cochlearis och ger där upphov till nervimpulser i nervus cochlearis (hörselnerven).

Ductus cochlearis är en vätskefylld kanal i cochlea. Själva cochlea är vriden som en snäcka. En bindvävshinna, basilarmembranen, och en benhylla delar snäckan i två våningar, scala tympani och scala vestibuli. Det ovala fönstret med stigbygeln är i kontakt med scala vestibuli. Scala tympani är i kontakt med mellanörat via ett membranklätt hål, det runda fönstret. Det runda fönstret  är lite nedanför det ovala fönstret. När svängningar i mellanörats benkedja fortplantas till det ovala fönstret sätts basilarmembranen i rörelse. På basilarmembranen sitter sinnesceller med sinneshår (hårceller) i Cortis organ (organum Corti). Håren sticker ut i den vätskefyllda ductus cochlearis och ligger an mot en geleaktig hinna (tectorialmembranen). Håren böjs på grund av svängningarna i basilarmenbranen, och genom detta uppstår nervimpulser, som förmedlas vidare i hörselnerven (nervus cochlearis), den ena komponenten i kranialnerv VIII.

Jämviksorganet består av en benlabyrint (labyrinthus osseus), i vilken ligger en hinnlabyrint (labyrinthus membranaceus). Hinnlabyrinten omfattar två hinnsäckar, den runda (sacculus) och den ovala (utriculus). Utriculus står i förbindelse med tre båggångar (ductus semicircularis). Sacculus står i förbindelse med hinnsnäckan (ductus cochlearis). Båggångarna startar från utriculus med en vidare del (ampulla).  Både sacculus och utriculus innehåller sinnesepitel (macula saccula och macula utricula),  som reagerar först och främst på huvudets ställning i rummet och på rörelseändringar. Båggångarnas sinnesceller (crista ampullaris) registrerar huvudets rörelser. 


 
Översikt av inneröra. H&E.

1 = helicotrema
2 = scala vestibuli = övre trapprum
3 = scala tympani = nedre trapprum
4 = båggång med crista ampullaris
5 = benvävnad
6 = hörselnerv

 

 

 
 
Accessibility Feedback