fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Enkelt skivepitel, levyepiteeli, simple squamous epithelium

Epitelet på ytan av de hinnor, som omger lederna och i ledkapslarna (lat. bursa), ligger på en kollagenrik matta och cellerna är mycket lösare bundna till varandra än typiska mesotelceller. Dessa celler hänförs ofta till fibroblasterna men elektronmikroskopiska undersökningar visar att de representerar en mellanform mellan mesotelium och fibroblaster.

Ledbrosket är en ovanlig vävnad i och med att det saknar epitel på ytan. I en led är de två ledbroskytorna i direkt kontakt med varandra.  

 

 
 
Accessibility Feedback