fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Motoriska neuroner i ryggmärgen

Ryggmärg från katt. H&E, × 400

 

 

 

I det främre hornet syns en stor motorisk neuron med tydlig nukleol.
I den motoriska neuronen syns dessutom det korniga endoplasmatiska nätverket, Nissls korn. Små glia celler syns också. 

(Sami Purmonen, TaY)

 

 

N = nukleol

NB = Nissls korn

Pilspets = kärnor i gliaceller

 

 
 
Accessibility Feedback