not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Matstrupe - magsäckÖversikt av övergången från matstrupe (Esophagus) till magsäck (Stomach). H&E.
1 = matstrupens flerskiktade okeratiniserade epitel
2 = magsäckens enkla epitel
3 = övergången
ME = muscularis externa = glatta muskler i inre cirkulärt och yttre longitudinellt lager
SM = submucosa

 

 
 
Accessibility Feedback