fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Osteoblast
   

Osteoblast, osteoblasti, osteoblast

Osteoblaster utvecklas utgående från mesenkymala stamceller sk. preosteoblaster. Utvecklingen styrs av FGF (fibroblast growth factor), BMP (bone morphogenetic protein) och vissa andra transkriptionsfaktorer. Osteoblaster förekommer aldrig en och en utan alltid i grupper. Osteoblaster står i kontakt med varandra via gap-junctions. På ljusmikroskopisk nivå kännetecknas osteoblaster av rund kärna i den basala delen av cellen, starkt basofilt cytoplasma stort golgi-komplex apikalt om kärnan. Detta tyder på aktiv syntetisk förmåga.

 

 
 
Accessibility Feedback