fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Ovarium, översikt
   
sivusto123
Äggstock, kvinna, 1
   
sivusto123
Oogenesen
   

Äggstock, munasarja, ovary, ovarium

Ovarierna är pariga organ, som har liksom testiklarna två uppgifter:
1. i ovarierna utvecklas äggcellerna. Processen kallas oogenes.
2. ovarierna bildar och avger könshormoner, dvs. estrogener och progesteron.

Ovarierna består av en inre märg (medulla) och en omgivande bark (cortex). Medullan består av lucker bindväv med många blod- och lymfkärl samt nerver. I cortex utvecklas äggcellerna eller oocyterna. Ytterst på cortex finns en bindvävshinna, som kallas tunica albuginea. Ovanpå tunica albuginea ligger ett enskiktat lager av kubiska celler, som kallas germinalt epitel.


Liten förstoring av ovarium från råtta. H&E.
MR = folliklar i olika utvecklingsstadier
K = gulekropp
V = corpus albicans
Y = ovariets märg
C = ovariets bark

 

 
 
Accessibility Feedback