not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Stora hjärnan, isot aivot, cerebrum


                                                                                      3          2            1

Ljusmikroskopisk bild av stora hjärnan från råtta. Milligans bindvävsfärgning.
I bilden kan man se det molekylära lagret (1). Innanför detta lager syns det yttre korncellagret (2) och yttre pyramidcellagret (3). Längre in blir det svårare att urskilja enskilda lager. Det skulle krävas specialfärgningar.

stjärna = nervvävnad
pil = blodkärl i hjärnhinna

 
 
Accessibility Feedback