fi se
1 not available 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Osteoklast
   
sivusto123
Aktiv osteoklast, 1
   
sivusto123
Osteoklast, 3
   
sivusto123
Osteoklast, 2
   

Osteoklast, osteoklasti, osteoclast

Osteoklasterna utvecklas utgående från monocyt-makrofaglinjens stamceller. Först utvecklas enkärniga preosteoklaster, som fusioneras till mångkärniga osteoklaster. Den resorberande osteoklasten är en polär cell, i vars cellmembran man finner flera funktionellt och strukturellt olika områden. Vid den s.k. "sealing zone" fäster cellen vid benets yta. Den s.k. "ruffled border" utgör osteoklastens resorberande yta och den vätter mot det ben som skall nedbrytas. Hos osteo-klaster i vila finns inte dessa specialområden i cellmembranen.

Under en resorptionscykel sker följande:
1. osteoklasten fäster sig vid benets yta
2. osteoklasten bryter ner bensubstansen och absorberar den
3. osteoklasten lossar från benytan.

En aktiverad osteoklasts första uppgift är att utsöndra protoner vid sin "ruffled border" ut mot den benyta, som skall resorberas. Protonerna gör ytan sur. Syrorna löser snabbt upp mineralerna varefter proteolytiska enzymer bryter ner kollagen och annat organiskt material. Det nedbrutna materialet transporteras genom cellen (transcytos) och frigörs utåt.

Osteoklasten är nu färdig att starta en ny resorptionscykel på ett annat ställe. Vid in vitro försök har man funnit att aktiva osteoklaster kan flytta från en plast till en annan och "gräva ut " flera lakuner. De genomgår således flere resorptionscykler efter varandra. När osteoklasten utfört sitt uppdrag går den mot en programmerad celldöd (apoptos).

 

Den schematiska bilden visar de strukturer, som är viktigast för osteoklastens funktioner.

1 = protonpump
2 = kloridkanal
3 = sekretionsblåsor

4 = bikarbonat-klorid växlare

5 = kolsyraanhydras II

S = tät förening (tight junction)
k = receptor för calcitonin
RANK = receptor för RANK-ligand

 
 
Accessibility Feedback