fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Sädeskanal, 1
   
sivusto123
Sädeskanal, 2
   
sivusto123
Sädeskanal, 3
   
sivusto123
Sädeskanal, 4
   
sivusto123
Spermiogenesen
   

Sädeskanaler, siementiehyet, seminiferous tubules

Sädeskanalerna ligger i testiklarnas lober. De bekläs av ett flerskiktat sädesepitel (seminiferous epithelium) och ett mindre antal Sertoliceller. Epitelet omges av en basalmembran och lamina propria bindväv. Mellan sädeskanalerna finns blodkärlsrik bindväv. Här ligger Leydigcellerna.


Bild av sädeskanaler från en man. H&E.

SERTOLICELLER

Sertolicellerna står på basalmembranen och når ända upp till sädeskanalernas lumen (håligheten). Mellan Sertolicellerna ligger de spermatogena cellerna. Sertolicellerna har stor, rund-kantig kärna. Sertolicellernas form varierar under spermatogenesen. Den sista fasen av spermatogenesen försiggår i dem. Sertolicellerna ger stöd åt spermatiderna samt fagocyterar överblivet material från spermierna. Dessutom reglerar Sertolicellerna ämnesomsättningen i sädeskanalernas epitel.

LEYDIGCELLERNA

Leydigcellerna förekommer i bindväven mellan sädeskanalerna, ensamma eller i små grupper. Deras kärnor är stora och runda. Leydigcellernas uppgift är att syntetisera och avge testosteron, vilket regleras av LH (luteiniserande hormon) från hypofysen. Testosteron åstadkommer testikelutvecklingen i hanliga foster samt påverkar från och med puberteten spermiernas utveckling i sädeskanalerna. I denna utveckling deltar även FSH (follikelstimulerande hormon) från hypofysen.


 
 
Accessibility Feedback