fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Hud polku Celler i huden polku Langerhans celler
klass 1

sivusto123
Langerhans celler
   

Langerhans celler, Langerhansin solut

Langerhans celler ligger i stratum basale och/eller stratum spinosum. De härstammar från benmärgen. Dessa celler utgör en del av immunsystemet och de presenterar antigener till T-lymfocyterna.

Langerhans celler har korta utskott som löper mellan keratinocyterna. De liknar melanocyterna. Langerhans celler är inte fästade vid keratinocyterna med desmosomer. Utan specialfärgningar är det svårt att identifiera Langerhans celler i histologiska snitt. Med elektronmikroskop ser man att kärnans är oregelbunden (loberad) samt att cytoplasmat innehåller stavformade korn.


Langerhans celles i överhuden från människa. Immunofärgning för CD1a, 200 x.

pilspets = Langerhans cell

 

 

 
 
Accessibility Feedback