fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarcoplasmatiskt retikel

Konfokalmikroskopiska bilder av muskelfiber.
Bilden upp till vänster visar SERCA (rödfärgat), som är ett typiskt muskelprotein.
SERCA förekommer i det sarcoplasmatiska retiklet och pumpar kalciumjoner från cytosolen tillbaks in i det sarcoplasmatiska retiklet.
Bilden uppe till höger visar ER exit site markör sec23 (grönfärgat) som finns i Golgi-apparaterna och Z-skivorna.
Bilden nere till vänster visar både SERCA och ER exit site markör sec23.

 

 
 
Accessibility Feedback