fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Underhud,1
   

Underhuden, ihonalaiskudos, hypodermis

Underhuden (hypodermis eller cubcutis) kan också anses höra till huden. Underhuden varierar i tjocklek på olika ställen på kroppen (t. ex. på stussen är underhuden extra tjock) samt  mellan olika individer (magra människor har tunn underhud). Underhuden består främst av lucker bindväv och fettväv. Dessutom förekommer i underhuden enstaka glatta muskler eller knippen av glatta muskelfibrer, som tjänar som hårmuskler. På vissa ställen såsom i ansiktet förekommer också ett tunt skikt av tvärstrimmig muskulatur i underhuden.

 

 

 
 
Accessibility Feedback