fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lymfkärl, 1
   

Lymfkärl, imusuoni, lymphatic vessel

Lymfkärlen sköter om transporten av partiklar och vävnadsvätska, som ansamlats ute i vävnaderna, speciellt proteiner. Lymfkärlen uppehåller på så sätt det kolloidala osmotiska trycket. Lymfkapillärerna är öppna säckfomade strukturer. Deras vägg består av ett enkelt skikt endotelceller. I väggen finns ingen tydlig basalmembran, ej heller fenestrae som i blodkapillärernas väggar. Mikrofibriller håller lymfkärlen öppna och fäster dem vid den omgivande bindväven.
Människan har två stora lymfgångar:
1. ductus thoracicus
2. ductus lymphaticus dexter.
Nervsystemet, brosk, ben, benmärg och moderkakan (placentan) saknar lymfkärl.
De stora lymfgångarna har i princip samma väggstruktur som venerna. Gränserna mellan de olika skickten i väggarna är emellertid otydligare i lymfkärlen. De stora lymfgångarna har klaffar, precis som venerna.Längdsnitt av lymfkärl med klaffar. H&E. 

 
 
Accessibility Feedback