not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Elastiskt brosk, 1
   
sivusto123
Elastiskt brosk, 2
   

Elastiskt brosk, kimmorusto, elastic cartilage

Bilden visar elastiskt brosk i stor förstoring. De elastiska fibrerna syns tydligt (pil).Elastiskt brosk från människans struplock. H&E. x 40.

 
 
Accessibility Feedback