fi se
1 not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Osteoklast, osteoklasti, osteoclast

Inflammationer nära en benstruktur skadar benet. T-cellerna bildar molekyler, som binder till RANK-receptorer (receptor activator of nuclear factor -kB) på osteoklasternas yta. På så sätt aktiveras osteoklasterna. Aktiveringen av RANK-receptorn stimulerar nybildningen av osteoklaster och deras funktion, vilket leder till att nedbrytningen av ben ökar. RANK-ligandens (RANKL)  antagonist är gammainterferon (IFN-gamma). IFN-gamma binds till sin egen receptor på osteoklasternas yta och förhindrar därmed förmedlingen av RANK-receptorns signaltransduktion. IFN-gamma bildas av T-celler och makrofager dvs. organismens försvarsceller. IFN-gamma förmedlar inflamationer och deltar i autoimmunreaktioner. IFN-gamma har dessutom en viktig roll för benvävnadens välmåga. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback