fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Osteoblast, osteoblasti, osteoblast

I osteoblasternas cytoplasma finns rikligt med basiska fosfataser, vilkas seruminnehåll anses utgöra ett index på benbildning. Osteoblasternas funktion regleras på många sätt. Därför har osteoblasterna receptorer för:
1. bisköldkörtelhormon (PTH)
2. prostaglandiner
3. steroider
4. estrogener
5. D3 vitamin
6. RANK-ligand
7. adhesionsmolekyler (integriner)
8. cytokiner
9. CFS-1 (colony stimulating factor 1).

Osteoblasterna fungerar som parakrina regulatörer. De avsöndrar osteoprotegrin, som inhiberar osteoklastogenesen (nybildningen av osteoklaster) genom att förhindra bindningen av RANK-ligand. Efter syntesfasen övergår osteoblasterna till antingen ytceller eller osteocyter.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback