not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hud, iho, skin, cutis

Ljusmikroskpisk bild av fotsulan från en råtta. H&E.

E = överhud (epidermis)
D = läderhud (dermis)
S = stratum corneum, som är keratiniserat
stjärna = papill i läderhuden.
Längst inne i papillen finns troligen en sensorisk Meissners känselkropp. Den är mycket känslig för beröring.
pilspets = stratum granulosum, med många keratinkorn

Ljusmikroskopisk bild av fotsula från råtta. Milligans bindvävsfärgning.

D = läderhud (dermis) med blå kollagenfibrer
E = överhud (epidermis)
S = stratum corneum, som är keratiniserat
pil = papill i läderhuden, med troliga Meissners känselkroppar.
pilspets = cell med många små tagglika utskott (prickle cell) i stratum spinosum

 
 
Accessibility Feedback