fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Andningsorgan
klass 1

sivusto123
Andningsorgan
   

Andningsorgan, hengitys, respiratory system

I andningsorganen sker gasutbytet. I näshålan ligger vårt luktsinnesepitel och i struphuvudet formas vårt tal.
Respirationssystemet indelas i två delar:

1. Gasledningsdelen = luftvägarna, som börjar med näshålan och slutar vid bronkiolerna. Här fuktas, renas och värms inandningsluften.

2. Gasutbytesdelen = den respiratoriska delen, som består av alveolsäckarna och alveolerna. Här sker gasutbytet.

Luftvägarna bekläs av ett respiratoriskt epitel. Detta epitel är skenskiktat. På epitelets yta finns stora mängder cilier. Luftvägarna delar sig dikotomt dvs varje rör delar sig i två mindre rör, varje gång. Ju mindre diameter röret har desto lägre är epitelet och desto färre cilier förekommer på dess yta. I de minsta bronkiolerna är epitelet enskiktat. 

I det respiratoriska epitelet finns många olika celltyper:
1. cilieförsedda cylindriska celler, som dominerar. Varje cell har ca 300 cilier.
2. bägarceller, som avger slem till ytan.
3. brush cell, som har mikrovilli på sin yta. Vid dessa cellers basala yta finns afferenta nervändor, vilket innebär att cellerna fungerar som känselceller (sensoriska).
4. basalceller, som kan dela sig mitotiskt och differentiera till de olika celltyperna.
5. små granulära celler, som hör till det s.k. DNES-systemet (diffusa neuroendokrina systemet). Dessa celler reglerar avgivningen av muköst och seröst slem.

Under epitelet finns en lamina propria. Här förekommer mukösa och serösa körtlar, enstaka vita blodkroppar och lymffolliklar. 
 
Accessibility Feedback