fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel polku Flerskiktat epitel
klass 1

Flerskiktat epitel, kerrostuneet epiteelit, stratified epithelium

Det flerskiktade epitelet är framför allt skyddande. Graden av slitage bestämmer epitelets tjocklek. Vanligtvis sker ingen absorption eller avsöndring genom detta tjocka epitel. Vatten och små molekyler kan dock ibland passera epitelet.


 


 

 
 
Accessibility Feedback