en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti polku sidkarta
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia
histologia ikoni
kehitysbiologia ikoni
patologia ikoni
solubiologia ikoni

Framsida0

Människans utvecklingsbiologi

0+++
      Bildning av könsceller (gameter)0+++
         Celldelning0+++
            Meiosen0
          Könlig förökning 0+++
         Spermiernas bildning0+++
         Spermiernas mognad0+++
         Äggcellens bildning0+++
         Follikelns utveckling0+++
       Ägglossningen 0+++
         Gulekroppen0+++
         Corpus albicans0+++
       Ejakulation 0+++
      Första veckan0+++
         Befruktningen0+++
         Morulastadiet0+++
         Blastocyst0+++
         Vidfästningen vid livmoderväggen0+++
       Andra veckan 0+++
         Inplantation i livmoderslemhinnan0+++
         Bildning av amnion, embryonalplatta, gulesäck0+++
         Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan0+++
       Tredje veckan 0+++
         Embryonalskiktens utveckling0+++
         Notokordens utveckling0+++
         Axlarnas utveckling0+++
         Placentans utveckling0+++
       Organogenesen (v 3-8) 0+
         Bildning av nervsträng0+++
         Bildning av de första somiterna0+++
         Bildning av tidiga blodkärl0+++
         Bildning av kroppshåligheter0+++
       Bildning av placenta och fosterhinnor 0
      Utvecklingsstörningar0
         Kromosomala förändringar0
            Turners syndrom0
            Klinefelters syndrom0
            Downs syndrom0+
      Matsmältningskanalens utveckling0
         Urtarmen0
         Tolvfingertarmen, levern och bukspottskörteln0
            Levern0
            Bukspottskörtel0
       Urinorganens utveckling 0
         Metanefros utveckling0
            Nefron, Malphigisk kropp, njurkropp0
            Fostrets njure0
            Nefron och proximala slingrande gångar0
          Urinblåsa 0
       Könsorganens utveckling 0+
         Gonadernas utveckling0
            Testikel i ett foster (råtta)0
            Ovarium i foster (råtta)0
            Ovarium i foster (människa)0
            Testiklarnas vandring neråt0
          Könsgångarnas utveckling 0
            De manliga könsgångarnas differentiering0
            De kvinliga könsgångarnas differentiering0
          De yttre könsorganens utveckling 0
       Hjärtats och blodkärlssystemets utveckling 0+
         Schematisk bild av det embryonala blodomloppet0
         Hjärtanlagen0
            Hjärtanlagen 20
          Det fyrrummiga hjärtat 0
            Det fyrummiga hjärtat 20
          Det embryonala hjärtat 0
       Andningsorganens utveckling 0
         Anlagen för lungor och luftrör0
         Utvecklingen av lungornas segmentering0
         Den embryonala lungan0
       Gälbågarna 0
         Gälfickorna0
         Tungan0
         Sköldkörteln0
         Övre och undre käken, hörselbenen och struphuvudet0
       Ansiktets utveckling 0
      Tändernas utveckling0
         Tandens utveckling0
         Tandknopp ( 8 veckan)0
         Klockstadiet (12 veckor)0
         Tandkrona0
         Dentin, tandben0
         Tandens rot0
       Extremiteternas utveckling 0
         Anlag för arm/ben0
         Armens/benets polarisering0
         Utveckligen av skelett i armar och ben0
      Ögats utveckling0+
         Schematisk bild av ögat0
         Embryonalt öga0
         Fostrets öga0
       Örats utveckling 0
         Strukturer i örat som utgår från neurallisten0
         Öronblåsa0
         Inneröra och hjärnstam0
       Hudens utveckling 0
         Huden vid 6 veckor0
         En fingertopp på ett 6 månader gammalt foster0
         Hårfollickelns utveckling0+
            Hårfollikel0
            Huden på ryggen0
            Stamceller i huden0
          Svettkörtel 0
         Bröstkörtlarna0
            Mjöklkörtel0
          Spottkörteln 0

 
 
Accessibility Feedback