fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Skenskiktat epitel
   

Skenskiktat epitel, valekerrostunut epiteeli, pseudostratified epithelium

I detta epitel står alla celler på basalmembranen (mörkröd). En del av cellerna är tydligt cylindriska och når upp till ytan. Andra celler är små och når inte upp till ytan utan ligger nära basalmembranen. De kallas basalceller. Skenskiktat epitel liknar cylindriskt epitel men kärnorna ligger på olika nivåer, beroende på de två celltyperna.


 
 
Accessibility Feedback