fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Bindväv polku Lucker bindväv
klass 1

Lucker bindväv, löyhä järjestäytymätön sidekudos, loose connective tissue

I lucker bindväv kan alla typer av bindvävsceller förekomma. De vanligaste celltyperna är fibroblaster och makrofager. Dessutom förekommer ganska rikligt med mastceller. I den luckra bindväven påträffas ofta lymfocyter, monocyter, plasmaceller, odifferentierade mesenkymceller och fettceller. Mellansubstansen är ganska flytande och innehåller rikligt med kollagenfibrer och dessutom en del elastiska fibrer. I lucker bindväv förekommer ibland små områden (areolae), som saknar egentliga strukturer. 

 
 
Accessibility Feedback