fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Lymfatisk vävnad
klass 1

Lymfatisk vävnad, imukudos, lymphatic tissue

Lymfatisk vävnad finns utspridd i kroppen. Dess uppgift är att skydda organismen mot angrepp från mikroorganismer. Till det lymfatiska systemet hör alla fria lymfocyter, lymffolliklarna och dessutom den egentliga lymfatiska vävnaden, som bildar brässen, mjälten och lymfkörtlarna. Lymffolliklar förekommer i tonsillerna, Peyer's patches, som ligger längs tunntarmens distala del (ileum), blindtarmens vägg och under slemhinnan i andningsvägarna. Denna lymfatiska vävnad kallas med ett gemensamt namn MALT-systemet (mucosa-associated lymphoid tissue).

Alla främmande molekyler, som kommer in i organismen, kommer förr eller senare i kontakt med det lymfatiska systemet. Vissa följer med vävnadsvätskan den s.k. lymfan längs lymfkärlen mot lymfkörtlar. Främmande molekyler som hamnat i blodkretsloppet förs till mjälten. I undantagsfall kan den lymfatiska vävnaden och dess celler reagera mot kroppens egna celler. I dessa fall talar man om autoimmuna reaktioner eller sjukdomar.

 
 

 
 
Accessibility Feedback