fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Penis, 1
   
sivusto123
Penis, 2
   

Penis, siitin, penis

Penis består av tre svällkroppar, som omges av hud. De stora pariga svällkropparna (corpora cavernosa) omges av den stadiga tunica albuginea bindvävshinnan. Dessa svällkroppar ligger på den dorsala sidan av penis. Under dem finns corpus cavernosum urethrae (corpus spongiosum), som omger urinröret.
Svällkropparna består av stora endotelklädda håligheter eller kaverner åtskilda av trabekler av bindväv och glatt muskulatur. I vilotillstånd är dessa håligheter nästan helt tomma. Vid sexuell retning fylls håligheterna med blod, vilket leder till erektion.

Schematisk bild av penis i tvärsnitt.

 
 
Accessibility Feedback