fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
not available
   
sivusto123
Binjurebark, 1
   
sivusto123
Binjurebark, 2
   
sivusto123
Binjurebark, 3
   

Binjure, lisämunuainen, adrenal gland, glandulae suprarenalisBinjurebark från människa. H&E.

G = zona glomerulosa, som avger mineralcorticoider
F = zona fasciculata med spongiocyter, som avger glukocorticoider
s = venösa sinusoider
A = artärer
K = bindvävskapsel

 
 
Accessibility Feedback