fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cellkontakter
   

Tight junction, tiivis liitos

Tight junction (zonula occludens) ligger närmast epitelcellernas apikala yta (den yta som vätter inåt mot en hålighet eller lumen). I en tight junction är de närliggande cellerna kopplade till varandra med en dragkedjsliknande struktur. Med immunokemiska metoder kunnat visa att tight junctions innehåller speciella proteiner, såsom occludinin och claudinier, ZO-1, ZO-2, ZO-3, 7H6 och symplekinin.

Tight junctions har en söm- eller dragkedjsliknande struktur och de håller epitelcellerna mycket tätt samman. Tight junction utgör en diffusionsspärr för vatten, joner och andra större lösliga ämnen. Tight junction hindrar också cellernas migration.

Olika epitelvävnader har olika genomsläpplighet, beroende på antalet tight junctions. Epitelet är extra tätt på de ställen där en hög jongradient bör upprätthållas. Ett exempel på detta är njurarnas gångar, där urinen koncentreras. Blodkärlens epitel är mer genomsläppliga. Detta beror på att jongradienterna där är lägre. I blodkärlen håller diffusionsspärren proteinerna och de vita blodkropparna på insidan.

Med hjälp av tight junctions förmår organismen hålla största delen av tarmkanalens innehåll inne i tarmkanalen. Näringsämnen överförs selektivt från tarmen genom epitelets cellmembraner ut till blodkretsloppet.

Den intracellulära kalciumnivån och fosforyleringsgraden i proteinerna inom tight junctions är synbarligen mycket viktiga för tight junctions struktur och funktion.  

Bildtext på svenska:
proteineja jotka muodostavat tiivit liitokset = proteiner som bygger upp tight junctions
kahden vierekkäisen solun solukalvot = cellmembranerna i två närliggande celler
soluvälitita = cellmellanrum


 

 
 
Accessibility Feedback