fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Schematisk bild av juxtaglomerulärt komplex
   
sivusto123
Schematisk bild av juxtaglomerulärt komplex, 2
   
sivusto123
Juxtaglomerulärt komplex, 1
   
sivusto123
Juxtaglomerulärt komplex, 2
   

Nefron, nefroni, nephron

Det juxtamedullära komplexet

Det juxtamelullära komplexet deltar i regleringen av blodtrycket och blodvolymen genom att utsöndra hormonet renin.
Renin produceras av:
1.  Macula densa celler
2. extraglomerulära mesengialceller.

De reninproducerande cellerna ligger framför allt i den tillförande arteriolens (vas afferens) vägg men kan också förekomma i den återförande arteriolens (vas efferens) vägg.
De reninproducerande cellerna är modifierade myoepiteliala celler. Myoepitelial celler är av epitelialt ursprung men de liknar glatta muskelceller och har förmåga till långsam kontraktion. Macula densa cellerna i distala tubulus vägg, intill det ställe där blodkärlen går in i och ut ur glomerulus, är specialiserade för att mäta NaCl koncentrationen i urinen i distal tubulus.
Macula densa cellerna skickar signaler, som förs via gap junctions och de extraglomerulära mesengialcellerna till de reninproducerande cellerna. Produktionen av renin ökar om NaCl halten och blodtrycket sjunker. Reninproduktionen stimuleras också av noradrenalin och dopamin. 

 

 

 


 

 
 
Accessibility Feedback