fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lymfknuta, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, 1
   
sivusto123
Lymfknuta, 3
   
sivusto123
Lymfknuta, 3
   

Lymfknuta, imusolmuke, lymph node

Lymfknutorna eller lymfkörtlarna är små bönformade organ. Genom lymfknutorna flyter lymfan på sin väg mot blodkretsloppet. Lymfknutorna varierar i storlek. Hos människan är de 1-25 mm i diameter. Lymfknutor förekommer över allt i kroppen men de är extra vanliga i halsregionen, jumskarna, armhålorna och runt tarmkanalen.

Lymfknutorna omges av en kapsel av tät bindväv, från vilken mer eller mindre fullständiga skiljeväggar, s.k. septa eller trabekler av bindväv går in.
Lymfknutans parenkym indelas i två delar:
1. bark eller cortex
2. märg eller medulla

I cortex kan man särskilja ett yttre och ett inre område. B-lymfocyter förekommer i det yttre området medan T-lymfocyter förekommer i det inre området. I cortex yttre område bildar lymfocyterna lymffolliklar, i var mitt (germinala centrum) lymfocyterna nybildas. I cortex inre område förekommer små vener (eng. high endothelial venules, HEVs). Genom dessa små veners väggar vandrar största delen av B- och T-lymfocyterna in i lymfknutan.
Lymfknutans märg består av oregelbunden lymfvävnad med märgsinus. I märgen förekommer retikelceller, lymfocyter, makrofager, plasmaceller och s.k. FDC celler (eng. follicular dendritic cells), som bildar långa cytoplasmatiska utskott.


Lymfan flyter genom lymfknutan längs hålrum eller sinus. De tillförande lymfkärlen tömmer sig i s.k. randsinus just under bindvävskapseln. Härifrån flyter lymfan vidare längs trabekelsinus till märgsinus. Hålrummen bekläs av endotelceller, som omges av retikelceller och makrofager. Utskott från makrofagerna sträcker sig mellan endotelcellerna in i märgsinus och gör att lymfan flyter långsammare, vilket gör att filtreringen blir effektivare. Märgsinus tömmer sig i de avgående lymfkärlen, som går ut genom hilum-området. På detta ställe löper lymfknutans artärer, vener och nerver in och ut.


 

 
 
Accessibility Feedback