not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Gangliecell, 1
   
sivusto123
Ganliecell 2
   

Gangliecell 2

Gangliecell från katt. H&E, × 400

 

 

 

Bilden visar en stor förstoring av en gangliecell. Kärnan (pilspets) och dess nukleol (N) syns tydligt. Gangliecellen omges av satellitceller (amficyter) (pilar), som ger neuronen stöd. Satellitcellerna härstammar från neuralkammen (neural crest) på samma sätt som Schwanns celler.

 

 
 
Accessibility Feedback