fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Bukspottkörtel, 2, 3
   
sivusto123
Bukspottkörtel, 4
   
sivusto123
Bukspottkörtel, 5
   
sivusto123
Bukspottkörtel, 6
   
sivusto123
Langerhans öar
   

Bukspottkörtel, haima, pancreas,

Människans bukspottkörtel är ca 15 cm lång. Den ligger bakom magen i bakre delen av bukhålan. Bukspottkörteln når från tolvfingertarmen till mjälten.
Man särskiljer tre delar i bukspottkörteln: 
1. caput pancreatis, som omger tolvfingertarmen
2. corpus pancreatis
3. cauda pancreatis, som ligger intill mjälten.
Bukspottkörteln omges av en bindvävskapsel. Från kapseln utgår bindvävssepta, som delar in körteln i mindre delar. Bukspottkörteln är en dubbelkörtel, både exokrin och endokrin. I den exokrina delen produceras viktiga matsmältningsenzym. I den endokrina delen bildas insulin och glukagon samt andra hormoner.Översikt av bukspottkörtel från människa. H&E.
Körteln färgas mörkt på grund av att de exokrina körtelcellerna innehåller stora mängder korningt endoplasmatiskt närverk (RER). RER behövs för syntesen av de olika enzymerna. En del av de små ljusare fläckarna är Langerhans öar.
1 = utförsgångar för bukspottet. De ligger omgivna av bindväv.
2 = stor ven, som ligger omgiven av fettväv.

 
 
Accessibility Feedback