not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lillhjärnan, 4
   

Lillhjärnan, pikku aivot, cerebellum

Ljusmikroskopisk bild av lillhjärnans bark från råtta. Milligans bindvävsfärgning.

vit stjärna = medulla (märg, vit substans)
svart stjärna = cortex (bark, grå substans) med de tre lagren 1) molekylärt lager, 2) lager med Purkinjeceller, 3) och korncellslager
pil = Purkinje cell
pilspetsar = korgceller
Kapillärer fyllda med blod syns som röda stråk.

 
 
Accessibility Feedback