not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Nerv i PNS, 2
   
sivusto123
Nervtråd i PNS, 3
   

Nervtråd i PNS

Ljusmikroskopisk bild av nervtråd i PNS från kanin. Milligans bindvävsfärgning).

stjärna = myelin
vit pil = axon
svart pil = Ranviers nod
pilspets = endoneurium

 
 
Accessibility Feedback