fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Sarcomer
   

Sarcomer, sarkomeeri, sarcomer

De kontraherande delarna i varje muskelfiber består av längsgående myofibriller. Myofibrillerna består av aktin- och myosinfilament. Filamenten är mycket regelbundet arrangerade och detta leder till den i ljusmikroskop så tydliga tvärstrimmigheten. Den funktionella enheten i en muskel kallas sarcomer. Sarcomererna ligger efter varandra i myofbrillerna. De skiljs åt av Z-skivor.

1 = muskelcell

2 = myofibrill

3 = Z-skiva

4 = I-band

5 = A-band

6 = aktinfilament

7 = myosinfilament

8 = sarcomer

 

 
 
Accessibility Feedback