not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Mjätle, översikt
   
sivusto123
Mjälte, 1
   
sivusto123
Mjälte, 2
   
sivusto123
Mjälte, 3
   
sivusto123
Mjälte, 4
   

Mjälte, perna, spleen, lien


Ljusmikroskopisk bild av mjälte från kanin. H&E.

T = bindvävstrabekel, som för in i mjälten (trabecula splenica)
stjärna = röd pulpa
pil = vit pulpa
vit pilspets = centralartär i vit pulpa
svart pilspets = bindvävskapsel (capsula)

 
 
Accessibility Feedback