solunetti.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://www.solunetti.fi -sivustoa ja on laadittu/päivitetty 20.6.2022. Sivusto on julkaistu 2006. Sivustoa on päivitetty 20.06.2022. Seloste on tarkistettu viimeksi 20.6.2022.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja käyttäjä-, tilanne- ja teknologiakohtaisista eroista riippumatta. Saavutettavuusvaatimukset perustuvat digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin sekä EU:n saavutettavuusdirektiiviin.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Sivustolla on huomioitu WCAG 2.0 AA-tason vaatimuslista ja arvioitu että annetut kriteerit täyttyvät pääosin. Saavutettavuus huomioidaan myös jatkossa sivustoa päivitettäessä ja järjestetään sisällöntuottajille koulutusta. Saavutettavuutta on arvioinut organisaation toimijat. Kaikki sivut on käyty läpi SiteImprovella ja osa lisäksi vielä Wavella.

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö

-Elementin ID ei ole kaikkialla yksilöllinen (WCAG 2.4.4., 2.4.9, 4.1.2).
-Alternative tekstejä puuttuu osasta kuvia (WCAG 1.1.1 Non-text Content). Näitä korjataan parhaillaan

Osa tiedostoista eivät ole saavutettavia, koska Solunetti sivustoon sovelletaan vasta 23.9.2020 saavutettavuusvaatimuksia. Tiedostoja, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen mutta ennen 23.9.2020 ei tällä perusteella ole saavutettavaa. Muutostyötä tehdään edelleen.

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Palautteen voit antaa sähköpostilla lomakkeella linkki. Palautteen nopeampaa käsittelyä varten pyydämme kirjoittamaan otsikkokenttään Saavutettavuuspalaute Solunetistä. Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (Huom! Lisää seuraava hyperlinkki edellä mainittuun virkkeeseen: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/kayttajan-oikeudet/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000