fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Osteocyter, 3
   
sivusto123
Osteocyter, 2
   
sivusto123
Osteocyt, 1
   

Osteocyt

Osteocyter är mogna benceller. De har utvecklats från osteoblaster, som "drunknat" i den matrx de själva syntetiserat. Osteocyterna bildar välordnade osteoner. Inga ämnesomsättningspro-dukter kan passera genom benets förkalkade matrix. Därför står osteocyterna i förbindelse med varandra via gap-junctions, som förekommer i ändan av deras långa utskott. I det förkalkade benet bildar osteocyternas utskott ett nätverk som omfattar hela benet. Syre och näring vandrar via gap-junctions utifrån inåt. Osteocyternas form beror på deras ålder och aktivitet. De underhåller och nybildar den benvävnad, som ligger närmast dem, dvs. intill deras egen lakun. Vid nybildning av benvävnad eller remodellering fagocyterar osteoklasterna osteocyter samt bryter ner hela benvävnaden. 

 

Schematisk bild av osteocyter samt deras nätverk av kanaler (canaliculi) i ett kompakt ben. Osteocyterna står i kontakt med varandra via gap-junctions (A), som finns i ändorna av utskotten.
Tack vare detta arrangemang är försörjningen med syre och näring från kapillärerna in i hela benvävnaden säkrad. I nedre högra hörnet ser du två gap-junctions.

 


 
 
Accessibility Feedback