fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Stor artär, suuret valtimot,


Tvärsnitt av stor artär (A) och två vener (V) från en katts hjärta.

I = intima = enkelt lager av endotelceller
M = media = cirkulärt lager av glatta muskelceller
Ad = adventitia = bindväv
CT = omgivande bindväv

 
 
Accessibility Feedback