not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Oogenesen

Oogenesen börjar redan på fosterstadiet. Då utvecklas de primordiala groddcellerna till oogoner och vidare till oocyter. Oocyternas utveckling stannar upp i den första meiotiska delningen. Efter puberteten börjar en oocyt i gången (månaden ) att utvecklas till en mogen äggcell. Vid menopausen upphör denna utveckling. Oocyter genomgår slutfasen av den första meiotiska delningen endast några timmar före ovulationen (ägglossningen). Den andra meiotiska delningen sker efter ovulationen och efter det att spermien trängt in i oocyten. Nu först är oocyter mogen och befruktiningen kan ske.

 

 
 
Accessibility Feedback