fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Sädeskanaler, siementiehyet, seminiferous tubules

SPERMATOGENESEN

Spermatogenesen eller bildningen av spermier sker i sädeskanalernas epitel och räcker i sin helhet hos människa över två månader.

De outvecklade spermatogonerna ligger ytterst längs sädeskanalernas väggar, nära basalmembranen. Under spermatogenesen utvecklas spermatogonerna till spermatocyter, vilka till en början ligger ganska  nära basalmembranen. Spermatocyterna mognar och i detta skede vandrar de inåt mot lumen (håligheten). I spermatocyterna sker den meiotiska delningen, vilket leder till uppkomsten av spermatider, som är haploida. Under spermiogenesen utvecklas i spermatiderna bl. a. en svans och de blir spermier, som ligger nära sädeskanalernas centrala lumen.

I en färdig spermie skiljer man mellan tre delar: huvud, mellanstycke och svans.

 
 
Accessibility Feedback