fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Binjuremärg, 2
   
sivusto123
Binjuremärg, 3
   

Binjuremärg, lisämunuainen, adrenal gland, glandulae suprarenalis

I binjuremärgen förekommer ljusfärgade epiteliala celler som kallas kromaffina celler. De har fått sitt namn på grund av att de reagerar med kromsalter. Det är fråga om modifierade neuroner.
De kromaffina cellerna utgör en del av det s.k. APUD systemet (amine precursor uptake and decarboxylation). De kromaffina cellerna syntetiserar och avger katecholaminer. Katecholaminerna indelas i adrenalin (80 %), noradrenalin (20 %) och små mängder dopamin. Binjuremärgens hormonproduktion är, i motsats till hormonproduktionen från binjurebarken, inte livsviktig. Detta beror på att de flesta organ, som påverkas av de cirkulerande katecholaminerna, även tar emot sympatiska nervfibrer från det autonoma nervsystemet. 
Katecholaminerna cirkulerar i blodet i fri form. De bryts snabbt ner, och deras överlevnadstid i blodbanan är bara ett par minuter.
Katecholaminerna avges till de venösa sinusoiderna (s).
I binjuremärgen förekommer även stora ganglieceller.Binjuremärg (medulla) från människa. H&E.
s = venösa sinusoider

 
 
Accessibility Feedback