fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Blodkretsloppet i levern

Levern får blod från två ådror. Leverartären (A. hepatis) (röd) hämtar ca 25 %  av blodet och portalvenen (V. porte hepatis) (blå) ca 75 %. Leverartärern hämtar syresatt artieriellt blod. Portalvenen kommer från tarmkanalen och innehåller syrefatting men mycket näringsrikt blod. I portalvenens blod finns bl.a. näring, som upptagits av tarmen, samt dessutom gifter, blodceller och deras nedbrytningsprodukter samt hormoner från bukspottskörteln.  

I leverns s.k. portalområden löper grenar av portalvenen och leverartären. Blodet flyter in i sinusoiderna. Blodet från leverartären och portalvenen blandas innan det når levercellerna. Detta innebär att levercellerna aldrig får fullständigt syresatt blod.

 

                 

Sinusoidernas endotellager (platta bruna) är icke-enheltigt. Det finns öppningar både mellan endotelcellerna och mitt igenom dem. Sinusoidernas endotelceller saknar basalmembran. I lagret av endotelceller förekommer också Kuppfers celler (grå), som är stora makrofager. De fagocyterar större partiklar ur blodet, såsom  bakterier, parasiter och tydligen också gamla blodkroppar. Trots att Kuppffers celler beklär sinuoiderna så saknar de fasta bindningar till endotelcellerna.

 
 
Accessibility Feedback