not available fi se
1 not available 3
www.solunetti.fi
Framsida / Brosk / Tradbrosk
klass 1

Tradbrosk
   
Bildning av kollagen
   

Trådbrosk, syyrusto, fibrocartilage

Trådbrosk är en mellanform mellan hyalint brosk och tät bindväv. Trådbrosk förekommer där draghållfasthet krävs, såsom i kotmellanskivornas utkanter (lat. annulus fibrosus), blygdbensfogen (lat. symphysis pubica), och på platser där ligament och senor fästs vid ben.

Bilden visar ett snitt genom en kotmellanskiva från hund. Kotmellanskivan ligger i ryggraden mellan två kotor (Bo). Typ I kollagenfibrerna i annulus fibrosus (AF) bildar ringformade fiberbuntar, lameller, som fäster kotorna vid varandra. Mitt inne i mellanskivan finns en kärna av hyalint brosk (lat. nucleus pulposus) (NP), vars proteoglykaner binder mycket vatten. Tack vare detta är ryggraden tänjbar. Kotmellanskivorna får sin näring via diffusion. Ca 2/3 delar kommer från broskets endplattor (svarta pilar) och 1/3 del från utkanten av annulus fibrosus. Kotmellanskiva från hund. Weigert-van Geissen färgning.