fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Dentritceller

Maksa voidaan kuvata toiminnallisiin yksiköihin jaettuna kolmella eri tavalla (klassinen maksaliuska, portaalilohko ja maksa-asinus). Klassisen maksaliuskan poikkileikkaus on monikulmainen (usein heksagonaalinen) ja kussakin kulmassa sijaitsevat ns. portaalialueet, joissa ovat tuovien verisuonien sekä sappitiehyiden ja imusuonien haarat. Keskellä maksaliuskaa on keskuslaskimo, jonne tuovien verisuonien veri kulkee sinusoidien kautta. Maksaa hapettava valtimoveri kulkee kapillaareissa maksaliuskojen välissä. Maksaliuskan tarkasteleminen on helppoa esimerkiksi sialla, jolla sidekudos rajaa selkeät heksagonaaliset alueet. Ihmisellä heksagonin rajat pitää kuvitella.

Portaalilohko on kolmikulmainen alue, jonka kulmissa ovat keskuslaskimot ja keskellä portaalitila, jossa ovat tuovat verisuonet ja sappitiehyt. Portaalilohkon avulla on helppo havainnollistaa sapen tuottoa ts. maksan eksokriinistä toimintaa.

Maksa-asinus (“maksarakkula”) on paras tapa havainnollistaa veren perfuusiota, metabolista aktiivisuutta ja patologiaa. Maksa-asinus on sukkulamainen rakenne, jonka pitkä akseli kulkee kahden keskuslaskimon välillä ja sen kanssa ristissä lyhyt akseli kahden portaalialueen välillä. Lyhyeltä akselilta keskuslaskimolle hahmotetaan kolme vyöhykettä. 1. vyöhyke on lähinnä lyhyttä akselia ja sen kapillaareja ja saa siten eniten verta ja 3. vyöhyke on kauimpana lyhyestä akselista ja saa vähiten verta. Myös soluelimissä ja glykogeenijyväsissä on eroa vyöhykkeiden välillä. 1 ja 3 vyöhykkeiden välissä on 2. vyöhyke, mutta selviä rajoja vyöhikkeiden välillä ei kuitenkaan ole. Vyöhykkeet ovat hyödyllisiä kuvattaessa ja selvitettäessä maksasolukon vaurioitumisen, uudistumisen ja spesifien toksiinivaikutusten suhdetta maksasoluille kulkevan veren laatuun. Sinusoidiverenkierron myötä maksakudoksessa vaihtelevat happipitoisuus, maksasolujen metabolinen aktiivisuus ja maksaentsyymien jakautuminen. Hapenpuutteen tai toksiinien aiheuttamat vauriot on vyöhykkeiden avulla helppo selittää: vyöhyke 1 kärsii ensin toksiineista ja vyöhyke 3 hapenpuutteesta.

 
 
Accessibility Feedback