fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Magsäck, maha, stomach, ventriculus

Magsäcken är en hålighet, som sträcker sig mellan matstrupen och tunntarmen. Magsäcken fungerar som lager för maten och den portionerar ut maginnehållet i tunntarmen i lämpliga portioner. I magsäcken blandas maten med magsaft och blir sålunda mera flytande. I övre ändan av magsäcken finns den övre magmunnen, som öppnar sig mot matstrupen. I nedre ändan finns den nedre magmunnen, som öppnar sig mot tunntarmen.
Anatomiskt delar man in magsäcken i fyra delar:

1. cardia (partiet runt övre magmunnen)
2. fundus ventriculi (partiet till vänster, ovanför magmunnen)
3. corpus ventriculi (största delen av magsäcken)
4. pars pylorica (partiet nära nedre magmunnen)

 

Magsäckens vägg består av följande delar innifrån utåt:
1. ett enkelt cylindriskt epitel med underliggande bindväv (lamina propria) och skikt av glatta muskler (muscularis mucosa). Detta innersta skikt kallas mucosa = slemhinna.
2. submucosa, som består av bindväv
3. muscularis externa, som består av ett tjockt lager av glatta muskler i tre olika riktningar
4. tunica serosa, bindvävsskikt som täcker magsäckens yttre sida.


När magsäcken är tom veckar sig slemhinnan. När magsäcken fylls plattas vecken ut. Slemhinnan i fundus och corpus ventriculi är uppdelad i 1-6 mm stora fält, area gastricae, genom ett nätverk av rännor. Dessa fält visar en refief av slingrande åsar, som åtskiljs av fina fåror. Tvärsnittade framträder fårorna som små gropar, foveolae gastricae. Magsäckens körtlar öppnar sig i dessa gropar.
Magsäckens körtlar indelas i:
1. parietalceller, som avger saltsyra
2. huvudceller, som avger förstadier till pepsin
3. halsceller, som avger slem
4. enteroendokrina celler, som avger peptiderga hormoner, som reglerar matsmältningaen

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback