fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lever, 1
   
sivusto123
Lever, glykogenfärgning, 1
   
sivusto123
Rasvoittuminen
   

Lever, maksa, liver, hepar

I vartannat hörn av en leverlobul finns ett s.k. portafält.
I varje portafält finns fyra olika typer av kärl:
1) en ven (gren av vena portae hepatica),
2) en artär (gren av aorta hepatica),
3) en gallgång (gren av ductus hepaticus) och
4) ofta ett lymfkärl. 

Mitt i leverlobulen löper centralvenen, som för blodet från levern mot hjärtat. Det näringsrika blodet flyter från tarmen via grenar av vena portae hepatica längs sinusioderna in mot centralvenerna, som flyter samman och bildar levervenerna (vv hepaticae). Grenar av aorta hepatica förser levercellerna med syre.

Bildtext på svenska
pallea = diafragma
oikea maksalohko = högra leverloben
vasen maksalohko = vänstra leverloben
napalaskimojänne = ligamentum teres hepatis
maksavaltimo = leverartär
maksalaskimo = leverven
sapenjohdin = gallgång
sappirakko = gallblåsa

 
keskuslaskimo = centralven
maksavaltimo = leverartär (gren av aorta hepatica)
porttilaskimo = portåderven (gren av vena portae hepatica)
sappitie = gallgång
Heringin kanava = Herings kanal
sinusoidi = sinisoid

 
 
Accessibility Feedback