fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Flerskiktat skivepitel, kerrostunut levyepiteeli, stratified squamous epitheliumI det flerskiktade skivepitelet finns många lager celler. Vid ytan är cellerna och deras kärnor tillplattade. I de djupare lagren är cellerna både runda och kubiska. I det understa skiktet är cellkärnorna starkare färgade. Cellerna i detta s.k. basala skikt delar sig mitotiskt.
Bilden visar slidans (vagina) slemhinna. Förstoring 400x. H&E.

 
 
Accessibility Feedback