fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Hypofys, framlob, 2
   
sivusto123
Hypofys, mellanlob, 1
   

Adenohypofysen

Framloben eller adenohypofysen består av typisk endokrin vävnad. Cellerna ligger i grupper och mellan cellgrupperna finns sinusoider, dvs vida tubformade kapillärer. Adenohypofysens celler reagerar på signaler från hypothalamus och producerar och avger olika hormoner. Fyra av dessa hormoner reglerar andra endokrina körtlars funktioner. Hit hör ATCH, TSH, FSH och LH. Vid sidan av dessa hormon producerar adenohypofysen dessutom tillväxthormon och prolaktin.

hormon

Hormonets verkningsområden i organismen

Tillväxthormon (growth hormone, GH, somatotropin)

GH stimulerar produktionen av en insulinliknande tillväxtfaktor (IGF-1) i levern och vissa andra organ. IGF-1 får cellerna i de långa benens epifysskivor samt i skelettmuskulaturen att dela sig mitotiskt. Detta leder till att kroppen växer.  

Prolaktin (PRL)

PRL stimulerar mjölkkörtlarnas utveckling och får mjölkproduktionen att starta, samt att mjölkproteiner, -lipider och -kolhydrater bildas.

Kortikotropin (ACTH)

ACTH påverkar binjurebarken och stimulerar den att producera glukokortikoider och gonadokortikoider. 

Follikelstimulerande hormon hormoni (FSH)

FSH stimulerar folliklarnas utveckling i ovarierna och spermierbildningen i testes.

Luteniserande hormon (LH)

LH stimulerar ovariefolliklarnas omvandling till gulekropp (corpus luteum). Folliklarna och gulekroppen producerar steroider.

Tyreotropin (TSH)

TSH stimulerar epitelcellernas tillväxt i sköldkörteln, vilket leder till att thyreoglobulin och andra hormoner från sköldkörteln bildas och avges.

 

 
 
Accessibility Feedback