fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Langerhans öar, Langerhanin saareket, islets of Langerhans

Langerhans öar utgör 1-2 % av bukspottkörtelns volym. De ligger utspridda i den exokrina körteln. En del är mycket små och består av ett fåtal celler, andra kan innehålla hundratals celler.
I H&E färgning syns öarna som ljusare partier mellan de exokrina delarna av bukspottkörteln. Med specialfärgning (Zenker fixering + Mallory-Azan-färgning) kan man urskilja tre huvudtyper av celler:
1. betaceller, som utgör 70 % av öarnas celler. De ligger mitt i öarna och producerar insulin.
2. alfaceller, som utgör 15-20 % av öarnas celler. De ligger perifert i öarna och producerar glukagon.
3. delta celler, som utgör 5-10 % av öarnas celler. De ligger också perifert i öarna och producerar somatostatin.
Det verkar som om vissa celler skulle producera mer än ett hormon. Med immunocytokemiska metoder (ICC) har man visat att alfacellerna producerar gastric inhibitory peptide (GIP), CCK, och adrenocorticotropic hormone (ACTH), endorphin.
Insulin sänker blodets glukoskoncentration medan glukagon ökar blodets glukoskoncentration.Langerhans öar i bukspottkörtel från människa. H&E.

L = Langerhans ö
Pa = körteländstycke i bukspottkörtel (pancreatic acinus)
Pd = bukspottkörtelgång (pancreatic duct)

 
 
Accessibility Feedback