not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

CellkontakterElektronmikroskopisk bild av kontakter mellan celler (tunntarm från mus).

ZO = tight junction (zonula occludens)
ZA = zonula adherens
MA = desmosom (macula adherens)
pil = intermediära filament som fäster vid desmosomen (keratinfilamentit)


 
 
Accessibility Feedback