not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tandanlag

Stor förstoring av nästan färgig tand från nyfödd mus. H&E.

Ob = odontoblaster = cylindriska celler. Man ser tydligt de smala kanalerna (dentinal tubules), som löper från odontoblasterna genom predentinet och dentinet till gränsen mot emajlen. Dessa kanaler är mycket viktiga för bildningen och underhållet av dentin. Odontoblasterna differentieras från ganska små mesenkymala celler i pulpan. Odontoblasterna är ett slags benceller. De kommer emellertid aldrig att omges av dentin och kallas därför hela tiden odontoblaster, de blir aldrig odontocyter. Jämför med osteoblasterna på benets yta och osteocyterna mitt inne i benet.
Pd = predentin som inte ännu förkalkats
D = dentin
E = emalj
Ab = ameloblaster = tydligt cylindriska celler
B = käkben
Dp = tandpulpa

 
 
Accessibility Feedback